حیاط پویا

طراحی و رنگ آمیزی مناسب حیاط به همراه بنرهای آموزشی و امکان برخی بازی ها شرایط مطلوب تری را برای زنگ تفریح بچه ها فراهم می سازد . شایان ذکر است زنگ تفریح گروه پیش دبستانی، دوره اول و دوره دوم جداگانه طراحی شده است .