کلاس ها و تجهیزات

کلیه کلاسها ی مدرسه با اولویت ترکیب جمعیتی مناسب در جهت امکان کنترل بهداشت روانی بچه ها ، با تجهیزات کامل کامپیوتر ، پروژکشن و پرده نمایش آماده و پذیرای دانش آموزان عزیزمان هستند.