پایه های دوره دوم (چهارم تا ششم)

* کتب درسی مصوب به عنوان آموزش رسمی (آموزش دروس ریاضی-ادبیات- علوم در قالب پیشرفته برای پایه های پنجم و ششم در دستور کار می باشد)

فوق برنامه شامل :

_ زبان عمومی و تخصصی

_ کامپیوتر در قالب E.School – برنامه ICDL  تا دریافت گواهینامه

_ کارگاه ریاضی

_ آزمایشگاه علوم و پژوهش

مفاهیم مختلف اندیشه برتر شامل :

_ آموزش EQ  (رشد و مدیریت هیجانات و احساسات )

_ رشد عاطفی

– توانمندی ایجاد ارتباطات

_آموزش توجه و تمرکز بر حفظ و پایداری سلامتی

_ آموزش سواد تحلیلی ( توان استدلال / بیان مسئله /داوری درست)

_ درک مدیریت انرژی و حفظ محیط زیست

. موسیقی ( سلفژ و فلوت گروهی )

. کار و فن آوری ( صنایع دستی)

.آموزش و پشتیبانی کلیه دانش آموزان و خانواه ها بر اساس LMS در آموزش از راه دور Online  ( نرم افزاری – سخت افزاری)(با توجه به اهمیت رابطه ی عاطفی مناسب بین نسل ها، مدرسه آمادگی دارد پدران، مادران، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها را نیز تحت آموزش و برنامه ریزی برای درک بهتر آموزش از راه دور قرار دهد .)