تماس با ما

آدرس: خیابان پاسداران – نیستان دهم -پلاک 4

تلفن : 22562481- 22584373

ایمیل: info@nami.sch.ir