پایه های دوره اول(اول تا سوم)

* کتب درسی مصوب به عنوان آموزش رسمی.

فوق برنامه شامل:

_ زبان عمومی و تخصصی

_ کامپیوتر در قالبE-School , برنامه ICDL

_ مفاهیم مختلف اندیشه برتر شامل :

           آموزش EQ ( رشد مدیریت هیجانات و احساسات)

         _ آموزش توجه و تمرکز بر حفظ و پایداری سلامتی

         _ آموزش سواد تحصیلی ( توان استدلال / بیان مساله / داوری درست)

         _ درک مدیریت انرژی و محیط زیست

 _ ارتقاء دقت و تمرکز ( ویژه پایه های پیش تا دوم )

_ کتابخوانی و مطالعه ( درست خواندن بر مبنای Pirls)

_ آموزش پشتیبانی نسبت به LMS

_ کارگاه ریاضی

_ آزمایشگاه علوم

_ موسیقی ( سلفژ و فلوت گروهی) در شرایط آنلاین از پایه سوم شروع می شود.