تربیت بدنی

با هدف اولیه شاداب سازی و آشنایی بچه ها با فیزیولوژی بدن و درک ضرورت ورزش برای سالم نگهداشتن خود.