کلاس موسیقی

با توجه به اهمیت شکوفایی بچه ها در زمینه های مختلف هنری، موسیقی انتخاب شده تا ضمن برخورداری از فواید و آثار گوناگون آن ، شادابی و هماهنگی بچه ها هدف قرار گیرد  و ایجاد Position  عضویت در گروه کُر مدرسه زمینه انگیزه ای بسیاری را ایجاد کند. مدرسه طی سالیان مختلف در مسابقات منطقه و استان مقام نخست را در این زمینه  داشته است 

– کلاس موسیقی با امکانات مناسب بلندگوهای حرفه ای ، Mixer و پیانو و … در خدمت این بخش قرار دارد.