سرکار خانم یوسفی

درگذشت پدر گرامی تان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای شما و

بازماندگان آن عزیز از دست را رفته داریم.

همکاران دبستان نامی